Biografija

Dr. Damijan Štefanc je izredni profesor za področje didaktike in kurikularnih teorij. Zaposlen je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je doktoriral na temo kompetenc v splošnem izobraževanju.

Predava didaktiko in kurikularne teorije študentom pedagogike in andragogike na vseh stopnjah univerzitetnega študija ter študentom pedagoških programov na Filozofski fakulteti. Strokovno in raziskovalno ga zanimajo zlasti vprašanja ocenjevanja znanja, kurikularnega načrtovanja v splošnem izobraževanju, zamolčanega kurikula in vplivov sodobnih tehnogij na institucionalno izobraževanje. Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja raziskuje možnosti za bolj kakovostno uveljavljanje didaktičnega načela individualizacije pri pouku.

Kot ekspert za področje didaktike sodeluje zlasti s Centrom RS za poklicno izobraževanje, Pedagoškim inštitutom in drugimi strokovnimi in svetovalnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja. Redno izvaja tudi izobraževanja in usposabljanja za strokovne kolektive osnovnih in srednjih šol, v okviru projekta Inovativne in prožne oblike poučevanja v visokošolskem izobraževanju pa usposabljanja izvaja tudi za pedagoške delavce v visokem šolstvu.

Je član izvršnega odbora Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije in glavni urednik revije Sodobna pedagogika, slovenske znanstvene revije za področje vzgoje in izobraževanja z najdaljšo tradicijo.